Actualiteit Leestijd: 6 januari 2023
Reactie Commissie Mijnals op de aanstelling van De Jong als directeur topvoetbal KNVB

Het nieuwe jaar is met een positieve verrassing begonnen. De benoeming van Nigel de Jong als directeur top voetbal bij de KNVB was buitengewoon verrassend. De verrassing zit in het feit dat hij een oud-speler is met weinig bestuurlijke ervaring, zo hoog in de organisatie van het Betaald Voetbal.

De KNVB heeft zich de afgelopen periode, mede door de aansporing van Houssin Bezzai en de Commissie Mijnals, behoorlijk ingespannen om de Bond inclusiever te maken. Zeker op sleutelposities. Zoals ook blijkt uit onze visie met als duidelijke stip op de horizon om het beleid en de mensen bij KNVB inclusiever te maken en de bestrijding van discriminatie en racisme prioriteit te geven.

We kunnen vaststellen dat met de benoeming van Nigel de Jong en eerder al de benoeming van Marianne van Leeuwen, de KNVB een frisse wind laat waaien door de organisatie. Denk ook aan het besluit om de topcompetities van het vrouwenvoetbal bij de amateurafdeling weg te halen en onderdeel te maken van het betaald voetbal, en de gelijktrekking van de basispremies van Oranje Leeuwinnen en Oranje Leeuwen. Allemaal zaken die samenhangen met het inclusie beleid van de KNVB. Niet al deze zaken zijn perse door onze directe bemoeienis tot stand gekomen, maar we hebben als speedboot de tanker KNVB op deze thema's flink gestimuleerd. Met deze reeks zichtbare stappen is een compliment voor de KNVB op z'n plaats.

De benoeming van De Jong is bovendien een belangrijk signaal voor een nieuwe generatie bestuurders en trainers. Een beleid dat voorbij gaat aan oude sentimenten en kijkt naar nieuwe waarden. Ons advies was en is: de commissie gaat niet over benoemingen, maar kijk bij de invulling van nieuwe vacatures met een open houding en een open blik naar de invulling van met name sleutelposities en ga in ieder geval het gesprek aan. Op basis van dergelijke gesprekken, kom je wellicht tot nieuwe of andere inzichten. De directie van de KNVB is met die open houding het gesprek aangegaan met De Jong en raakte overtuigd van zijn voetbalvisie en zijn toegevoegde waarde voor de Bond.

Wordt Nigel de Jong een goede directeur topvoetbal bij de KNVB? Makkelijk is het niet maar met de juiste begeleiding en het juiste team om hem heen: waarom niet!? In Voetbal International schrijft Simon Zwartkruis naar aanleiding van de benoeming van De Jong: "De keuze voor De Jong in de directie kan een verfrissende uitwerking hebben. Zoals de aanstelling van Matthias Sammer dat in 2006 had bij de Duitse voetbalbond, op dezelfde leeftijd die De Jong nu heeft (38 jaar)."

Nigel de Jong zal bij de KNVB een team vormen met de ervaren Lennard van Ruiven, directeur voetbalontwikkeling.

Wij als commisie zullen waar we kunnen de KNVB en het duo ondersteunen en indien nodig van advies voorzien. Gevraagd of ongevraagd.