Wetenschap Leestijd: 16 november 2021
How do audiences of televised English football construct difference based on race/ethnicity? Sterkenburg, J. van & Walder, M. (2021).

Our study analyses media audiences of football within the English context. The research question can be formulated as follows: How do young people at a Northern-England university interpret and (re)construct discourses surrounding race/ethnicity in men’s televised football?

Results from our focus groups with young football media audiences show how they take a relatively race-conscious perspective in comparison to most earlier studies. At the same time, football talk appears a complex space where racialized discourses are rejected as well as accepted and where meanings given to race and ethnicity intersect with other markers of difference such as culture and nationality.

In tegenstelling tot de meeste eerdere studies analyseert deze studie hoe het televisievoetbal-publiek betekenis geeft aan etniciteit en huidskleur. De onderzoeksvraag kan als volgt geformuleerd worden: Hoe interpreteren en (re)construeren jonge mensen aan een Noord-Engelse universiteit (18–26 jaar) discoursen over huidskleur en etniciteit in mannenvoetbal op televisie? Bevindingen laten zien hoe veel van de geïnterviewde mediagebruikers reflexief zijn in hun betekenisgeving aan huidskleur/ etniciteit. Tegelijk blijkt ‘football talk’ een complexe en tegenstrijdige plek te zijn waar raciale vertogen gereproduceerd en tegelijk afgewezen worden en waar betekenisgeving aan etniciteit en huidskleur samenhangt met andere constructies van verschil gebaseerd op cultuur en nationaliteit.

Lees hier het volledige artikel.

 

Voetbal is voor iedereen