Actualiteit Leestijd: 8 februari 2023
OVIVI: afgelopen drie jaar 19 extra maatregelen tegen discriminatie in het voetbal

Vandaag is het drie jaar geleden dat de Rijksoverheid, KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hun aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het betaald en amateurvoetbal lanceerden. Dit plan getiteld ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) bestaat uit vier elkaar aanvullende onderdelen: voorkomen, signaleren, sanctioneren en samenwerken. In totaal gaat het om 20 extra of aangescherpte maatregelen, waarvan inmiddels 19 in werking zijn, zie bijgaand overzicht.

Zo zijn de straffen voor discriminerende uitingen verdubbeld, waardoor daders een stadionverbod van 20 jaar opgelegd kunnen krijgen. Zaken waarbij KNVB-leden betrokken zijn worden nu behandeld door een in discriminatie gespecialiseerde aanklager. Amateurvoetballers kunnen 5 tot 10 wedstrijden worden geschorst. Voor het ‘signaleren’ zijn nieuwe technieken ontwikkeld. Er loopt inmiddels een pilot met slimme beeld en geluidtechnologie om de pakkans bij discriminerende spreekkoren te vergroten en dankzij de app Discriminatiemelder kunnen slachtoffers eenvoudiger een incident melden. Met uiteenlopende maatschappelijke belangenorganisaties wordt in verschillende structuren samengewerkt voor OVIVI.

Bewustwording

Er is ook veel aandacht voor bewustwording en daarmee voor preventie. De OneLove-campagne geniet veel bekendheid, maar onder de OneLove-vlag zijn sinds de zomer ook bijeenkomsten georganiseerd waarbij bestuurders en vrijwilligers van 101 verenigingen workshops hebben gevolgd. Daarnaast hebben nog eens 34 clubs gebruik gemaakt van een op maat gemaakt trainingsaanbod. “In 2020 en 2021 liepen veel fysieke bijeenkomsten en trainingen gericht op bewustwording vertraging op vanwege corona. Maar alles staat inmiddels op de rit. Met alle toevoegingen die OVIVI heeft opgeleverd, is het voetbal beter uitgerust om de strijd tegen racisme en discriminatie te voeren”, aldus Houssin Bezzai, programmamanager OVIVI.“Dat betekent helaas niet dat het probleem nu is opgelost. Deze strijd vraagt om een lange adem, dat zien we ook in de rest van de samenleving terug. Vorig jaar werd al duidelijk dat 14% van de profvoetballers te maken heeft gehad met discriminatie. In het amateurvoetbal zijn we er ook nog lang niet. In het seizoen 2021/’22 is 330 keer melding gedaan van discriminatie. In 54% van de zaken ging het om huidskleur en afkomst. Afgezet tegen de jaarlijks ruim 700.000 wedstrijden die er worden gespeeld, is de verwachting dat lang nog niet alle discriminatiezaken worden gemeld. We doen er in elk geval alles aan om dit probleem dat haaks staat op de gezamenlijke beleving van het voetbal uit te bannen. Van de meldingen die binnenkwamen is 94% opgevolgd met een tuchtrechtelijk onderzoek of door de verenigingsadviseurs van de KNVB.”

Vervolg OVIVI

OVIVI ging op 8 februari 2020 van start als driejarig plan maar loopt door in 2023. Alle betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om ook daarna verder te gaan met OVIVI. Over de exacte invulling wordt momenteel gesproken.